Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool otsib solfedžo- ja muusikaloo õpetajaid

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool vajab alates 1. septembrist 2023.a.  SOLFEDŽOÕPETAJAID – Loole (1,0 ametikohta) ja Kostiverre (0,6 ametikohta) Samuti vajame Kostivere filiaali MUUSIKALOO ÕPETAJAT (koormus 4 tundi nädalas) Töö kirjeldus: Solfedžo- või muusikaloo tundide läbiviimine huvikoolis Tundide ja õpilaste edasijõudmise kajastamine stuudiumis Osalemine … Continue reading

Kunstiosakonna Arhitektuurimuuseumi külastus

Laupäeval käisid kunstilapsed Arhitektuurimuuseumis ringkäigul “Uuri Ruumi”. Eeskätt lastele ja üheskoos lastega kujundatud näitusel said osalejad muuseumi keldrisaalis mängida pea kõikide tajumeeltega ning  kogeda erineval moel ruumi meie ümber. Muuseumikülastusel püüti lastega koos vastata küsimustele: missugune on kõige sobivam tool, kuidas on … Continue reading