Dokumendid

Õpilaste-vastuvõtmise-ja-väljaarvamise-kord-määrus

 

Jõelähtme MKK vastuvõtuavalduse vormi täitmisel tuleb lisaks täita dokument  “Nõusolek isikuandmete töötlemiseks“.

 Antud dokumendi täitmine on kohustuslik.                                                           Mittetäitmise korral ei ole meil võimalik aksepteerida ka vastuvõtuavaldust.

 

JMKK vastuvõtuavalduse vorm

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

 

JMKK väljaarvamisavalduse vorm