Jõelähtme MKK kunstiosakonna õpilastööde kevadnäitus

Traditsiooniline Loo ja Kostivere kunstiõpilaste kevadnäitus õppeaasta jooksul valminud töödest jälle Kostivere Kultuurimõisa verandal avatud! Olete oodatud vaatama!
SUUR AITÄH KÕIGILE LAPSEVANEMATELE, kes olid distantsõppe ajal oma lastele toeks – on saanud neid abistada, nendega koos maalida, joonistada ja kunstiajalugu uurida!
Tänu Ungari Kultuuri Instituut Tallinn / Magyar Kulturális Intézet Tallinn pildiraamide ja -aluste eest! Saame edaspidi veel paremini oma kunstitöid teha ja neid näitustele välja panna.
Õpilastööde näituse kuulutuse kujunduses on kasutatud Loo IV põhikooli õpilase Sandra Sooviku paberlõike-akvarelli segatehnikas tööd.

Rahvusvaheline noorte pianistide online konkurss “Polüfoonia ja mina”

Rahvusvahelisel noorte pianistide online konkursil “Polüfoonia ja mina” (korraldaja Leedu) osales Jõelähtme MKK õpilane Anna Loginova (õp. Irina Bronzova) ja saavutas seal I koha. 100-st võimalikust punktist sai Anna 94 punkti. Osalejaid oli konkursil ka Leedust, Lätist, Moldovast, Ukrainast ja Valgevenest.
See on Annal järjekordne väga hea saavutus!
Palju õnne ja edu järgmistel konkurssidel!
Palju õnne õp. Irina Bronzovale!

Pakume tööd saksofoniõpetajale

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab alates 1. septembrist 2021.a. konkursi korras tööle

SAKSOFONIÕPETAJA (koormusega 0,5 ametikohta)

Avaldus, CV,  motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

saata hiljemalt 18. juuniks 2021 e-posti aadressil info@joelahtmemkk.ee.

Täpsem info kooli kodulehelt www.joelahtmemkk.ee ja  tel 55 697 772.

 

Rahvusvaheline online konkurss-festival “Star Start”

Konkursivõite tuleb Jõelähtme MKK-le aina juurde.
Rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Star Start” (korraldaja Ukraina) osalesid ja said häid tulemusi ka õp. Jelena Perepeljatniku klaveriõpilased Kostivere filiaalist.
Veronika Golubkova saavutas konkursil I koha, Madli Sikka ja Joanna Näär II koha.
Palju õnne õp. Jelena Perepeljatnikule ja tema tublidele õpilastele!

Rahvusvaheline online konkurss-festival

Rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Star Start” (korraldaja Ukraina) saavutas I koha Jõelähtme MKK klaverieriala õpilane Hanna Liina Tuisk (õpetaja Amalia Tšittšjan).
Palju õnne Hanna Liinale ja õp. Amalia Tšittšjanile!

Konkursid

Aprilli lõpus toimus Loode-Eesti regiooni kandlekonkurss (seekord videokonkursina), kus osalesid ka Jõelähtme MKK kandleõpilased. Konkursil saavutasid III koha Teele Lõhmuste, Grit Klement ja Moonika Voitka. Emma Adele Abiline sai diplomi pala hea karakteriga esituse eest.
Kandleõpilaste juhendaja on õp. Ann Kase.
Aprilli lõpus toimus ka Loode-Eesti regiooni akordionikonkurss (seekord videokonkursina), kus osalesid ka Jõelähtme MKK akordioniõpilased. Konkursil saavutas I koha Marcus Zuntov, II koha Klaus Evald Nairismägi ning III koha saavutasid Siim Lehtma ja Iiris Aus. Akordioniõpilasi juhendab õp. Eve Vendt.
Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajatele!
Täname õp. Ann Kaset ja Eve Vendti distantsõppe ajal õpilasi konkursiks ette valmistamast!
Täname ka lapsevanemaid, kes aitasid lastel videosid salvestada!

Konkursid

Rahvusvahelisel kunstide online konkursil “The Best” (korraldaja Läti) osales Jõelähtme MKK-st 2 klaverieriala õpilast – Anna Loginova (õp. Irina Bronzova) ja Veronika Golubkova (õp. Jelena Perepeljatnik).
Anna saavutas konkursil II koha ja Veronika III koha. Konkurss koosnes mitmest kategooriast – instrumentaalmuusika, laulmine, tantsud jm. Osalejaid oli 32-st riigist.
Lisaks osales Anna Loginova Valgevenes Minskis toimunud rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Lemari”, kus Anna saavutas I koha.
Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajatele!

Vastuvõtt Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppeaastaks 2021-2022

Vastuvõtt muusikaosakonnas toimub musikaalsuse katse alusel järgmistele pillierialadele:
Lool – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion, kannel, saksofon,

pop-jazz laul (alates 10.eluaastast)

Kostiveres – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion

Neemes – klaver, kitarr

Vastuvõtukatsetel hinnatakse:

  • Rütmitunnet
  • Helide järele laulmist
  • Harmoonilist kuulmist

NB! Lastel palume ette valmistada väike lauluke!

Vastuvõtukatsed muusikaosakonda toimuvad:
Lool  9. juunil kell 17.00-19.00 (muusikakooli saalis – Saha tee 11)

Kostiveres 9. juunil kell 17.00-19.00 (Kostivere mõisas)

Neemes 10. juunil kell 17.00-19.00 (Neeme kooli saalis)

Igale lapsele määratakse eraldi aeg. Täpsem info saadetakse e-mailile.

Sisseastumisavaldused palume lastevanematel täita eelnevalt ning saata hiljemalt 7. juuniks

e-mailile info@joelahtmemkk.ee

Vastuvõtt kunstiosakonna eelkooli (I ja II klassi õpilastele) ja põhikooli (alates III klassist) toimub samuti avalduse alusel.

Kunstiosakonda võtame õpilasi vastu ilma katseteta. Sisseastumisavaldusi võib esitada

Kunstiosakonda võtame õpilasi vastu ilma katseteta.

Sisseastumisavaldusi võib esitada 27. augustini, 2020. e-mailile info@joelahtmemkk.ee
Õppimine nii muusika- kui kunstiosakonnas on tasuline.

Õppemaksudega on võimalik tutvuda kooli kodulehel, joelahtmemkk.ee

Konkursid

Märtsi lõpus toimus Eesti Muusikakoolide Liidu videokonkursi “Parim noor instrumentalist 2021” vabariiklik finaalvoor klaveriõpilastele. Jõelähtme MKK-st pääses finaali ANNA LOGINOVA (õp. IRINA BRONZOVA).Annal läks konkursil väga hästi – ta saavutas seal oma vanusegrupis I KOHA. Anna pälvis ka EMTA üliõpilaste preemia.

Soovime palju õnne Annale ja tema õpetaja Irina Bronzovale!

Loode-Eesti regiooni kitarrikonkursil, mis toimus sel aastal ka videokonkursina, saavutas Jõelähtme MKK õpilane HENDRIK ERANURM III KOHA. Hendriku õpetajaks on MEELIS AINSALU.

Soovime palju õnne Hendrikule ja õp. Meelisele!