Ajalugu ja üldandmed

Muusikaharidust on saadud Jõelähtme vallas juba 1975. aastast, kui Jõelähtme kiriku leerimajas asuvas koolis hakkas tegutsema muusikaklass 14 õpilasega. 1976. a. tuli kooli muusikaõpetajaks Elsa Rikandi, kellest sai Jõelähtme kultuuri- ja muusikaelu edasiviija. Alates 1996. a. antakse Jõelähtme valla poolt välja Elsa Rikandi nimelist kultuuripreemiat.

Lool avati kool 1987. aastal ja aasta hiljem hakati seal õpilastele andma klaveri- ja akordionitunde. Esimesteks õpetajateks olid muusikaõpetajad Aare Värte ja Karin Taukar. 1989.a. lisandus muusika- ja klaveriõpetaja Leili Värte ja 1993. aastast Tiina Muddi, mistõttu klaveriõpilaste arv kasvas.

Aastal 2000 liitusid Loo Keskkooli muusikaklassiga uued õpetajad ning sellega laienes ka pillierialade valik. Õppida sai lisaks klaverile ka plokkflööti, viiulit, akordionit, kitarri ja süntesaatorit. Septembris 2000 sündis orkester Loopill (juhendajad Virve Lääne ja Ahto Nurk), mis ühendas endas viiuli-, plokkflöödi- ja akordionieriala õpilasi koos õpetajatega.

Kostivere Koolis avati muusikaklass 1988. a., kus esimesteks õpetajateks olid Svetlana Siltšenko ja Silja Trisberg ning õppida oli võimalik klaverimängu. Lisaks pilliõppele said õpilased ka 2 solfedžotundi nädalas. Aluseks võeti muusikakoolide riiklik õppekava. Alates 2007. aastast lisandus Kostiveres võimalus õppida ka kitarri.

Kuna muusikahuviliste laste arv vallas aina kasvas, siis oli põhjust hakata mõtlema muusikakooli loomise peale. Loo Keskkooli muusikaklassi klaveriõpetaja Tiina Muddi hakkas Jõelähtme Muusikakooli loomist ette valmistama juba 2007. aasta sügisel. Kevadeks 2008. aastal olid nii kooli põhimäärus kui õppekavad valmis, kuid huvikooli avamine otsustati edasi lükata. Töö kooli loomise nimel jätkus 2010. aasta kevadel, mil Jõelähtme Vallavalitsus andis oma toetuse kooli avamiseks. 29.04.2010. aastal kinnitas Jõelähtme Vallavolikogu Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse, millega pandi alus uue kooli tekkele.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool alustas tegevust 01.09.2010.a. keskusega Lool ja filiaaliga Kostiveres eelnevalt tegutsenud muusikaklasside baasil. Alates 2011 sügisest avati muusikaosakonna filiaal ka Neemes ning kunstiosakond Lool. Kostiveres avati kunstiosakond 2012 aasta septembris. 2015.a. kevadel täitus koolil 5 tegutsemisaastat, mida tähistati piduliku kontsert-aktusega.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool on huvikoolina tegutsev muusika- ja kunstikool. Kooli pidaja on Jõelähtme Vallavolikogu ja kooli teeninduspiirkond on Jõelähtme vald.

Kool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, Eesti Vabariigi seadustest, Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse õigusaktidest ning kooli põhimäärusest.

Kooli muusikaosakonnas õpetatakse järgmisi pille: klaverit, viiulit, akordionit, kitarri, plokkflööti, põikflööti, trompetit ja kannelt. Käesoleval hetkel on populaarsemad pillid klaver ja kitarr.

Alates novembrist 2017 on Lool avatud pop-jazzlaulu eriala.

Kooli kunstiosakonnas õpetatakse järgmisi õppeaineid: joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon ja kunstiajalugu.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool kuulub Eesti Muusikakoolide Liitu ja Eesti Kunstikoolide Liitu.