Õppetasu

Muusika- ja kunstiosakond

1.09.2017-

 

Muusikaosakonna põhiõpe – 2 pillitundi ja 2 solfedžot nädalas

30 €

Muusikaosakonna huviõpe – 1 pillitund ja 2 solfedžot nädalas

25 €

Muusikaosakonna eelkool – 1 grupitund nädalas

12 €

Muusikaosakonna eelkool – 1 grupitund ja 1 pillitund nädalas

18 €

Muusikaosakonna eelkool – 1 pillitund nädalas

18 €

Lisapill (täiendavalt teise pilli õpe, v.a üldklaveriõpe) – 1 pillitund nädalas

5 €

Muusikaosakonna vabaõpe – 1 pillitund nädalas

  • õpilased, üliõpilased- 1 pilllitund nädalas

40 €

30 €

 Muusikaosakonna vabaõpe – 2 pillitundi nädalas

  • õpilased, üliõpilased- 2 pillitundi nädalas

 50 €

40 €

Muusikaosakonna lisa-aasta õpe- 1 pillitund nädalas 25 €
Muusikaosakonna lisa-aasta õpe- 2 pillitundi nädalas 30 €
Lisaeriala pop-jazzlaul- 1 tund nädalas 10 €
Lisaeriala pop-jazzlaul- 2 tundi nädalas 18 €
Kunstiosakonna eelkool – 2-3 grupitundi nädalas

14 €

Kunstiosakonna põhikool – 4-6 grupitundi nädalas

16 €

1-7-19 Jõelähtme vv. Korraldus_nr_1093 14.12.2017 Õppetasude kinnitamine

1-7-2 Jõelähtme vv. Korraldus_nr_722 06.09.2018