Õppetasu

Muusika- ja kunstiosakond

 

 

Muusikaosakonna põhiõpe – 2 pilli- või laulutundi, 2 solfedžot ja 1 muusikalugu nädalas

40 €

Muusikaosakonna huviõpe – 1 pillitund, 1-2 solfedžot ja        1 muusikalugu nädalas

30 €

Muusikaosakonna eelkool – 1 grupitund nädalas

18 €

Muusikaosakonna eelkool – 1 grupitund ja 1 pillitund nädalas

25 €

Muusikaosakonna eelkool – 1 pillitund nädalas

25 €

Lisapill (täiendavalt teise pilli õpe) – 1 pillitund nädalas

10 €

Muusikaosakonna vabaõpe täiskasvanutele – 1 pilli- või laulutund nädalas

  • õpilased, üliõpilased- 1 pilli- või laulutund nädalas

50 €

30 €

 Muusikaosakonna vabaõpe täiskasvanutele – 2 pilli- või laulutundi nädalas

  • õpilased, üliõpilased- 2 pilli- või laulutundi nädalas

 60 €

40 €

Muusikaosakonna lisa-aasta õpe- 1 pilli- või laulutundi nädalas 30 €
Muusikaosakonna lisa-aasta õpe- 2 pilli- või laulutundi nädalas 40 €
Lisaeriala pop-jazzlaul- 1 tund nädalas 10 €
Lisaeriala pop-jazzlaul- 2 tundi nädalas 18 €
Kunstiosakonna eelkool – 2-3 grupitundi nädalas

18 €

Kunstiosakonna põhikool – 4-6 grupitundi nädalas

24 €

 

1-7-39 Jõelähtme vv Korraldus_nr_613 07.07.2022