Hoolekogu

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu koosseis

Lastevanemate esindajad
Katrin Lehtma – hoolekogu esimees
Carolina Shultz

Katri Tseller

Jaana Merilai

Rutt Reemann-Arro

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Õpetajate esindajad
Heldin Raidmaa
Svetlana Siltšenko

Piret Pintman-Hellaste

 

 

Vallavolikogu esindaja
Andrus Sepp