Hoolekogu

Jõelähtme MKK hoolekogu koosseisu kinnitamine 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastaks

1-7-14 Korraldus_nr_1109 01.12.2022

Lastevanemate esindajad

Katrin Lehtma (hoolekogu esimees)
Liis Proos
Merilin Uder
Rutt Reemann-Arro
Siiri Erm-Nairismägi

Koolitöötajate esindajad
Ann Kase
Kristiina Are
Pirjo Madiberg

Vallavolikogu esindaja
Ranele Raudsoo

Protokollid: http://joelahtmemkk.ee/?page_id=2625