Tööplaan

Jõelähtme MKK 2021-2023 õ.a. II poolaasta tööplaan

 

AEG SÜNDMUS KOHT
P. 8. jaanuar kl 15.15 “Kuidas mõista ooperit” IV – VII kl MO RO Estonia
P. 8. jaanuar kl 17.00 Ooper “Naksitrallid” IV – VII kl MO RO Estonia
P. 22. jaanuar kl 12.00 Ballett “Pähklipureja” I – III kl MO RO Estonia
T. 24. jaanuar kl 18.00 Kunstiosakonna koosolek Loo filiaal
N. 26. jaanuar kl 14.00 Loo seenioriklubi pidu Loo kultuurikeskuse B-saal
K. 4. veebruar Klaverifestival “Allegro” MUBA
E. 27. märts kl 18.00 I klassi õpilaste kontsert Loo kooli aula
N. 9. veebruar kl 18.30 Solfiõpetajate koosolek Loo filiaal
L. 11. veebruar 11.00 – 12.30 Näitus-tund “Uuri ruumi” kunstiosakond Arhitektuurimuuseum
R. 17. veebruar kl 15.00 Eesti heliloojate muusika kontsert, esitajad Ralf ja Kai Taal III-VII kl MO Kostivere mõis
P. 19. veebruar Plokkflöödikonkurss “Parim noor instrumentalist 2023” Tabasalu Muusikakool
K. 22. veebruar Saksofonikonkursi eelvoor “Parim noor instrumentalist 2023” Viimsi Muusikakool
K. 8. märts Flöödikonkursi eelvoor “Parim noor instrumentalist 2023” Viimsi Muusikakool
N. 9. märts kl 15.00 – 16.30 KO väljasõit KUMUsse KUMU
 T. 14. märts Tartu Ülikooli teaduskooli loovtööde konkurss
 R. 17. märts Klaverikonkurss „Parim noor instrumentalist 2023“ Loode-Eesti vanema astme eelvoor  Saku MK
P. 26. märts Trompetikonkurss „Tromentitalendid Tallinn 2023“  MUBA
E. 27. märts kl 18.00 I klassi õpilaste kontsert Loo kooli aula
Märts – aprill Keraamikakonkurss “Savisellid” Tallinna Huvikeskus Kullo
1. aprill IV internetikonkurss “Eesti Akordionitähed”
10. – 14. aprill Heliredelite arvestus
L. 15. aprill Loode-Eesti kandlekonkurss Kostivere mõis
T. 18. aprill kl 18.30 VII klassi õpilaste kontsert Kostivere mõisa saal
N. 20. aprill Hoolekogu koosolek
K. 3. mai kl 12.00 VII kl solfedžo suuline ja kirjalik eksam Kostiveres Kostivere filiaal
N. 4. mai kl 15.00 VII kl solfedžo suuline ja kirjalik eksam Neemes Neeme filiaal
R. 5. mai kl 12.00 VII kl solfedžo suuline ja kirjalik eksam Lool Loo filiaal
K. 10. mai IV kl põhiõppe solfedžo suuline ja kirjalik tasemetöö Kostiveres Kostivere filiaal
K. 10. mai kl 12.00 IV kl solfedžo suuline ja kirjalik tasemetöö Lool Loo filiaal
N. 11. mai IV kl huviõppe solfedžo suuline ja kirjalik tasemetöö Kostiveres Kostivere filiaal
N. 11. mai kl 15.00 IV kl solfedžo suuline ja kirjalik tasemetöö Neemes Neeme filiaal
L. 13. mai kl 12.00 VII kl erialaeksam Kostivere mõis
T. 16. mai IV kl erialaeksam Neemes Neeme filiaal
T. 16. mai kl 18.00 Kostivere filiaali kevadkontsert Kostivere mõisa saal
K. 17. mai kl 11.00 IV kl erialaeksam Lool Loo filiaal
K. 17. mai kl 18.00 Õpetaja Herle ja õpetaja Mailisi õpilaste kevadkontsert Loo Kultuurikeskuse A-saal
N. 18. mai kl 18.00 Neeme filiaali kevadkontsert Neeme filiaali saal
R. 19. mai kl 16.00 IV kl erialaeksam Kostiveres Kostivere filiaal
L. 20. mai kl 13.00 Õp. Jelizaveta ja Oksana Lohinova õpilaste kevadkontsert Kostivere mõis
E. 22. mai Kunstiosakonna lõputööde kaitsmine Loo filiaal
K. 24. mai kl 17.30 Loo filiaali kitarriõpilaste kevadkontsert Loo Kultuurikeskuse A-saal
N. 25. mai kl 17.30 Kandleõpilaste kevadkontsert Loo Kultuurikeskuse A-saal
R. 26. mai kl 18.00 Lõpetajate lõpuaktus Kostivere mõis
N. 8. juuni kl 18.00 Õppeaasta lõpuaktus Loo kooli aatrium
12. – 13. juuni Õpetajate õppeaasta lõpuüritus Haapsalu Fra Mare Spaa