Vastuvõtt Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppeaastaks 2020-2021

Vastuvõtukatsed muusikaosakonda toimuvad: 

• Lool 9. juunil kell 17.30 (muusikakooli saalis- Saha tee 11)
• Kostiveres 9. juunil kell 17.30 (muusikakooli ruumides, Aruküla t 3)
• Neemes 9. juunil kell 17.30 (Neeme kooli saalis)

Vastuvõtt toimub järgmistele pillierialadele:
• Lool – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion, kannel, pop-jazz laul (alates 11.a.)
• Kostiveres – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet
• Neemes – klaver, kitarr

Vastuvõtukatsetel hinnatakse:

  • Rütmitunnet
  • Helide järele laulmist
  • Harmoonilist kuulmist

NB! Lapsel palume ette valmistada väike lauluke

 

Sisseastumisavaldused palume lapsevanemal täita eelnevalt ning saata hiljemalt 3. juuniks e-mailile info@joelahtmemkk.ee

Vastuvõtt kunstiosakonna eelkooli (I ja II klassi õpilastele) ja põhikooli (alates III klassist) toimub samuti avalduse alusel.
Kunstiosakonda võtame õpilasi vastu ilma katseteta. Sisseastumisavaldusi võib esitada

28. augustini, 2020. e-mailile info@joelahtmemkk.ee

Õppimine nii muusika- kui kunstiosakonnas on tasuline. Õppemaksudega on võimalik tutvuda kooli kodulehel, www.joelahtmemkk.ee

Sisseastumisavaldused leiate kooli kodulehelt www.joelahtmemkk.ee rubriigi „Dokumendid“ alt.

Jõelähtme Muusika-ja Kunstikool 10

 

Jõelähtme Muusika-ja Kunstikoolil on teatada rõõmus uudis! Nimelt täitub sel kevadel koolil 10. tegevusaasta.

Täpsemalt on see kuupäev 29. aprill, 2010. aastal, mil Jõelähtme Vallavolikogu kinnitas Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse. Sellega pandi alus uue kooli tekkele, mis on muusika- ja kunstiharidust väga heal tasemel jaganud paljudele lastele ja noortele.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool alustas õppetegevust 1. septembril 2010. aastal Lool ja Kostiveres eelnevalt tegutsenud muusikaklasside baasil. Esialgne õpilaste arv oli siis muusikaosakonna põhikoolis 54. Õpetajaid töötas koolis 10.

Alates 2011. aasta sügisest avati muusikaosakond ka Neemes ning kunstiosakond Lool. Kostiveres avati kunstiosakond 2012. aasta septembris.

Esimesel õppeaastal sai Jõelähtme MKK-s õppida järgmisi pille – Lool klaverit, viiulit, akordionit, süntesaatorit ja plokkflööti ning Kostiveres klaverit, plokkflööti ja kitarri.

Tänaseks on muusika- ja kunstihuviliste laste arv kasvanud 200 õpilaseni ja koolis õpetab 30 õpetajat.

Kooli muusikaosakonnas õpetatakse klaverit, viiulit, akordionit, kitarri, plokkflööti, põikflööti, trompetit ja kannelt. Kõige populaarsemad pillid laste valikus on klaver ja kitarr, kuid tasapisi on kasvanud huviliste arv ka teistel pillierialadel.

Alates 2017. aasta novembrist lisandus Lool pilliõppele ka pop-jazzlaulu eriala, kus noortel on võimalik arendada oma vokaalseid võimeid.

Kooli muusikaosakonna õpilased saavad oma pillimängu oskusi näidata arvukatel kontsertidel, millest traditsioonilisteks on saanud jõulu- ja kevadkontserdid. Sageli esinetakse ka ülevallalistel üritustel. Väga häid tulemusi on saavutatud nii piirkondlikel kui vabariiklikel pillikonkurssidel. Toredaks traditsiooniks on Noore Muusiku preemia väljaandmine rahvusvahelisel muusikapäeval. Eriti oodatud on õpilaste hulgas kooli omaloomingupäev ja muusikalaagrid õppeaasta lõpus. Koos külastatakse erinevaid kontserte ja etendusi.

Meie noortele muusikutele meeldib väga ansambli- ja orkestrimäng. Lisaks koolisisestele ansamblitele ja orkestrile Loopill osalevad meie viiuliõpilased Harjumaa Keelpilliorkestris, puhkpilliõpilased Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestris, kandlemängijad üle-eestilises kandle-orkestris Sotto Voce ja akordionimängijad Võru-Aruküla-Jõelähtme akordioniorkestris „Väikesed lõõtsad“.

Iga õppeaastaga kasvab õpilaste arv ka kooli kunstiosakonnas, kus õpetatakse järgmisi õppeaineid: joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon ja kunstiajalugu.

Kunstiosakonna õpilaste toredaid töid võib näha aastaringselt valla erinevates paikades. Näituseid on üles pandud Loo ja Kostivere koolides, Jõelähtme Rahvamajas, Kostivere Kultuurimõisas, Jõelähtme ja Kostivere raamatukogudes, Loo Kultuurikeskuses ja Jõelähtme valla Päevakeskuses.

Toredaks traditsiooniks on saanud kunstiosakonna aastalõpunäitus Kostivere Kultuurimõisas. Andekate noorte tööd on jõudnud ka vabariiklikele konkurssidele, kus on saavutatud kõrgeid kohti. Silmaringi avardamiseks külastatakse koos kunstinäituseid ja muuseume. Vaheldusrikkust igapäevasele õppetööle klassiruumis pakuvad õppepraktika päevad ja kunstilaagrid õppeaasta lõpus, mis on toimunud Neeme koolis, Jõelähtme Rahvamajas, Kostivere mõisas ja Rootsi-Kallavere külamuuseumis. Joonistamas ja maalimas on käidud Jägala joal, Jõelähtme kirikus ja Saha kabeli juures. Loo Noortekeskuses on proovitud kätt stencil-kunstiga.

Jõelähtme MKK õpilaste järelkasvu eest hoolitseb eelkool, mis tegutseb nii muusika- kui kunstiosakonnas ja valmistab lapsi ette põhikoolis õppimiseks.

Kooli on lõpetanud 46 õpilast – neist 36 muusikaosakonna ja 10 kunstiosakonna.

See, et Jõelähtme valla noortel on huvi ja tahtmist muusika ja kunstiga igas olukorras tegeleda, näitab seegi, et isegi praegusel kriisiperioodil toimuvad distantsõppel edukalt nii pilli- ja kunstitunnid. Kes tahab, see saab ja jõuab alati!

Palju õnne, Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool!

TÄHTIS INFO!

Seoses Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga läheb Jõelähtme MKK alates 16. märtsist üle distantsõppele (kaug- ja koduõpe),  õpilased kooli ei tule ning koolibussid ei sõida. Esialgu jääb kool suletuks kaheks nädalaks. Hoiame teid edaspidi muudatustega kursis.

Infot õppimise kohta saadavad pilliõpetajad e-maili teel, solfedžo- ja muusikaloo õppematerjale saadavad õpetajad stuudiumi kaudu.

Kunsti ja kunstiajaloo õpetajad saadavad tööjuhised e-maili teel.

Palume lastevanematel jälgida, et muusikaosakonna lapsed harjutaks kodus pilli ja teeks ära vajalikud ülesanded üldainetes. Kunstiosakonna õpilased peaksid samuti täitma õpetajate poolt saadetud tööülesandeid.

Palume lastel olla kodudes, tegeleda õppetööga, vältida rahvarohkeid kohti, kaubanduskeskuste külastamist jms. Jalutuskäik värskes õhus on väga tervitatav.

Jõelähmte Muusika- ja Kunstikool

Rakvere Teatri lastelavastuse “Kuldse liilia saladus” maskide konkurss

Neljapäeval, 05. detsembril olid Terevisioonis külas Sanna ja Artur Rakvere Teatri lavastusest “Kuldse liilia saladus”. Nad näitasid toredaid maske, mida lapsed on neile jõululavastusega seoses saatnud. Otse-eetris tehti teatavaks ka kõigi saadetud maskide hulgast välja valitud kaks lemmikut.
Tore teada anda, et üheks neist oli meie kooli Loo kunstiosakonnast õpetaja Piret Pintman-Hellaste õpilase Aaron Saluste römmi mask.

Filmimuusika kontsert Neemes

Ootame kõiki kontserdile 5. novembril kl 18 Neeme koolimaja fuajees. Filmimuusikat esitavad Neeme muusikaosakonna õpilased.

Kuulutuse kujunduses kasutatud Loo kunstiosakonna õpilase Jete Mari Jürjo joonistust.