Vabariiklik noorte pianistide konkurss “Eesti kõla”

Novembri lõpus toimus vabariiklik noorte pianistide konkurss “Eesti kõla”, mis seekord peeti videokonkursina. Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli esindas konkursil VI klassi õpilane Anna Loginova, kes oma vanuserühmas saavutas III koha.
Soovime palju õnne ja edu Annale ja tema õpetaja Irina Bronzovale!
Täname Loo Kultuurikeskuse lahkeid töötajaid, kes võimaldasid meil salvestamiseks kasutada kultuurikeskuse klaverit ja saali!

Jõelähtme MKK kunstiõpilaste muuseumi külastus

3. detsembril käisid Loo ja Kostivere I-II põhikooli kunstiõpilased Adamson-Ericu muuseumis kunstitunnis “Koopainimese mustrid”. Tunnis tutvustati õpilastele kunstnik Adamson-Ericut kui nutikat disainerit – peatähelepanu all oli nn koopaelaniku serviis. Lisaks tutvusime ürgse koopamaaliga ja rääkisime koopaelanike elu-olust.