Rahvusvaheline online konkurss-festival “Star Start”

Konkursivõite tuleb Jõelähtme MKK-le aina juurde.
Rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Star Start” (korraldaja Ukraina) osalesid ja said häid tulemusi ka õp. Jelena Perepeljatniku klaveriõpilased Kostivere filiaalist.
Veronika Golubkova saavutas konkursil I koha, Madli Sikka ja Joanna Näär II koha.
Palju õnne õp. Jelena Perepeljatnikule ja tema tublidele õpilastele!

Rahvusvaheline online konkurss-festival

Rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Star Start” (korraldaja Ukraina) saavutas I koha Jõelähtme MKK klaverieriala õpilane Hanna Liina Tuisk (õpetaja Amalia Tšittšjan).
Palju õnne Hanna Liinale ja õp. Amalia Tšittšjanile!

Konkursid

Aprilli lõpus toimus Loode-Eesti regiooni kandlekonkurss (seekord videokonkursina), kus osalesid ka Jõelähtme MKK kandleõpilased. Konkursil saavutasid III koha Teele Lõhmuste, Grit Klement ja Moonika Voitka. Emma Adele Abiline sai diplomi pala hea karakteriga esituse eest.
Kandleõpilaste juhendaja on õp. Ann Kase.
Aprilli lõpus toimus ka Loode-Eesti regiooni akordionikonkurss (seekord videokonkursina), kus osalesid ka Jõelähtme MKK akordioniõpilased. Konkursil saavutas I koha Marcus Zuntov, II koha Klaus Evald Nairismägi ning III koha saavutasid Siim Lehtma ja Iiris Aus. Akordioniõpilasi juhendab õp. Eve Vendt.
Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajatele!
Täname õp. Ann Kaset ja Eve Vendti distantsõppe ajal õpilasi konkursiks ette valmistamast!
Täname ka lapsevanemaid, kes aitasid lastel videosid salvestada!

Konkursid

Rahvusvahelisel kunstide online konkursil “The Best” (korraldaja Läti) osales Jõelähtme MKK-st 2 klaverieriala õpilast – Anna Loginova (õp. Irina Bronzova) ja Veronika Golubkova (õp. Jelena Perepeljatnik).
Anna saavutas konkursil II koha ja Veronika III koha. Konkurss koosnes mitmest kategooriast – instrumentaalmuusika, laulmine, tantsud jm. Osalejaid oli 32-st riigist.
Lisaks osales Anna Loginova Valgevenes Minskis toimunud rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Lemari”, kus Anna saavutas I koha.
Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajatele!

Vastuvõtt Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppeaastaks 2021-2022

Vastuvõtt muusikaosakonnas toimub musikaalsuse katse alusel järgmistele pillierialadele:
Lool – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion, kannel, saksofon,

pop-jazz laul (alates 10.eluaastast)

Kostiveres – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion

Neemes – klaver, kitarr

Vastuvõtukatsetel hinnatakse:

  • Rütmitunnet
  • Helide järele laulmist
  • Harmoonilist kuulmist

NB! Lastel palume ette valmistada väike lauluke!

Vastuvõtukatsed muusikaosakonda toimuvad:
Lool  9. juunil kell 17.00-19.00 (muusikakooli saalis – Saha tee 11)

Kostiveres 9. juunil kell 17.00-19.00 (Kostivere mõisas)

Neemes 10. juunil kell 17.00-19.00 (Neeme kooli saalis)

Igale lapsele määratakse eraldi aeg. Täpsem info saadetakse e-mailile.

Sisseastumisavaldused palume lastevanematel täita eelnevalt ning saata hiljemalt 7. juuniks

e-mailile info@joelahtmemkk.ee

Vastuvõtt kunstiosakonna eelkooli (I ja II klassi õpilastele) ja põhikooli (alates III klassist) toimub samuti avalduse alusel.

Kunstiosakonda võtame õpilasi vastu ilma katseteta. Sisseastumisavaldusi võib esitada

Kunstiosakonda võtame õpilasi vastu ilma katseteta.

Sisseastumisavaldusi võib esitada 27. augustini, 2020. e-mailile info@joelahtmemkk.ee
Õppimine nii muusika- kui kunstiosakonnas on tasuline.

Õppemaksudega on võimalik tutvuda kooli kodulehel, joelahtmemkk.ee

Konkursid

Märtsi lõpus toimus Eesti Muusikakoolide Liidu videokonkursi “Parim noor instrumentalist 2021” vabariiklik finaalvoor klaveriõpilastele. Jõelähtme MKK-st pääses finaali ANNA LOGINOVA (õp. IRINA BRONZOVA).Annal läks konkursil väga hästi – ta saavutas seal oma vanusegrupis I KOHA. Anna pälvis ka EMTA üliõpilaste preemia.

Soovime palju õnne Annale ja tema õpetaja Irina Bronzovale!

Loode-Eesti regiooni kitarrikonkursil, mis toimus sel aastal ka videokonkursina, saavutas Jõelähtme MKK õpilane HENDRIK ERANURM III KOHA. Hendriku õpetajaks on MEELIS AINSALU.

Soovime palju õnne Hendrikule ja õp. Meelisele!

Rahvusvaheline instrumentalistide konkurss

Jõelähtme MKK Kostivere filiaali klaveriõpilased osalesid rahvusvahelisel Marko Rotko nim. instrumentalistide konkursil.
Konkurss oleks pidanud olema Lätis Daugavpilsis, kuid seekord toimus veebikonkursina. Konkursist võttis osa õpilasi näit. Iisraelist, Moldovast, Saksamaalt ja Indiast.
Meie koolist osalesid õp. Jelena Perepeljatniku õpilased Madli Sikka, Veronika Golubkova ja Sofia Salina Haugas. Kõik õpilased saavutasid konkursil III koha.
Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajale!

Tartu Rahu aastapäevale pühendatud kunstiosakonna loomingulised tööd

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Loo I, II ja IV põhikooli õpilased osalesid Tartu rahu aastapäevale pühendatud loominguliste tööde üleskutses.
Eesti Meestelaulu Seltsil oli suurepärane idee kaasata Tartu rahulepingu 101. aastapäeva piduliku kontserdi korraldamise protsessi ka noored kunstihuvilised. Kuna sel aastal paraku kontsert reaalselt toimuda ei saanud, jäävad joonistused ootele ning neid kasutatakse  järgmise, 2022. aasta kontserdi visuaali kujundamisel.

Konkursid ja nende tulemused

Hoolimata keerulisest ajast on mõned Jõelähtme MKK õpilased osalenud konkurssidel ja saavutanud seal ka häid tulemusi.
Sellel aastal on küll seoses covid-19 viirusega pillikonkursid “Parim noor instrumentalist 2021” toimunud video teel.
Vabariiklikul plokkflöödikonkursil saavutas II KOHA HÕBE ARRO (õp. HERLE PIUS ja kontsertmeister AMALIA TŠITTŠJAN)
Loode-Eesti regiooni klaverikonkursil saavutas II KOHA ANNA LOGINOVA (õp. IRINA BRONZOVA)
Anna sai ka edasipääsu vabariiklikule konkursile.
Loode-Eesti regiooni klaverikonkursil saavutas DIPLOMI VERONIKA GOLUBKOVA (õp. Jelena Perepeljatnik)
Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajatele!