Jõelähtme MKK otsib õppealajuhatajat

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab alates 24. augustist 2021.a. konkursi korras tööle

ÕPPEALAJUHATAJA (koormusega 0,5 ametikohta)

Sobiv kandidaat:

 • vastab kvalifikatsiooninõuetele (pedagoogiline ja muusikaline kõrgharidus)
 • on kohusetundlik, väga hea suhtlemisoskuse ja pingetaluvusega
 • omab analüüsi- ja planeerimisoskust
 • on otsustusvõimeline ja paindlik
 • on valmis tööks kooli kolmes filiaalis

Tööülesannete kirjeldus:

 • Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ning arendustegevus
 • Koolikorralduslike dokumentide koostamine
 • Kooli töökorralduse organiseerimine

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku kollektiivi
 • enesetäiendamise- ja arenguvõimalusi
 • võimalust rakendada oma ideid
 • paindlikkust

Avaldus, CV,  motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

saata hiljemalt 10. augustiks 2021 e-posti aadressil info@joelahtmemkk.ee

Täpsem info: tel 55 697 772

Uue pillieriala avamine

Septembrist 2021 avame Jõelähtme MKK Loo filiaalis uue pillieriala. Võimalus on hakata õppima saksofoni. Kõiki, kes oleksid selle pilli õppimisest huvitatud, ootame 24. augustil kell 16.00 pilli tutvustamisele muusikakooli Lool Saha tee 11.
Siin on ka link videole, kus meie tulevane saksofoniõpetaja koos oma õpilastega saksofoni tutvustab.

Jõelähtme MKK kunstiosakonna õpilastööde kevadnäitus

Traditsiooniline Loo ja Kostivere kunstiõpilaste kevadnäitus õppeaasta jooksul valminud töödest jälle Kostivere Kultuurimõisa verandal avatud! Olete oodatud vaatama!
SUUR AITÄH KÕIGILE LAPSEVANEMATELE, kes olid distantsõppe ajal oma lastele toeks – on saanud neid abistada, nendega koos maalida, joonistada ja kunstiajalugu uurida!
Tänu Ungari Kultuuri Instituut Tallinn / Magyar Kulturális Intézet Tallinn pildiraamide ja -aluste eest! Saame edaspidi veel paremini oma kunstitöid teha ja neid näitustele välja panna.
Õpilastööde näituse kuulutuse kujunduses on kasutatud Loo IV põhikooli õpilase Sandra Sooviku paberlõike-akvarelli segatehnikas tööd.

Rahvusvaheline noorte pianistide online konkurss “Polüfoonia ja mina”

Rahvusvahelisel noorte pianistide online konkursil “Polüfoonia ja mina” (korraldaja Leedu) osales Jõelähtme MKK õpilane Anna Loginova (õp. Irina Bronzova) ja saavutas seal I koha. 100-st võimalikust punktist sai Anna 94 punkti. Osalejaid oli konkursil ka Leedust, Lätist, Moldovast, Ukrainast ja Valgevenest.
See on Annal järjekordne väga hea saavutus!
Palju õnne ja edu järgmistel konkurssidel!
Palju õnne õp. Irina Bronzovale!

Pakume tööd saksofoniõpetajale

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab alates 1. septembrist 2021.a. konkursi korras tööle

SAKSOFONIÕPETAJA (koormusega 0,5 ametikohta)

Avaldus, CV,  motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

saata hiljemalt 18. juuniks 2021 e-posti aadressil info@joelahtmemkk.ee.

Täpsem info kooli kodulehelt www.joelahtmemkk.ee ja  tel 55 697 772.

 

Rahvusvaheline online konkurss-festival “Star Start”

Konkursivõite tuleb Jõelähtme MKK-le aina juurde.
Rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Star Start” (korraldaja Ukraina) osalesid ja said häid tulemusi ka õp. Jelena Perepeljatniku klaveriõpilased Kostivere filiaalist.
Veronika Golubkova saavutas konkursil I koha, Madli Sikka ja Joanna Näär II koha.
Palju õnne õp. Jelena Perepeljatnikule ja tema tublidele õpilastele!

Rahvusvaheline online konkurss-festival

Rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Star Start” (korraldaja Ukraina) saavutas I koha Jõelähtme MKK klaverieriala õpilane Hanna Liina Tuisk (õpetaja Amalia Tšittšjan).
Palju õnne Hanna Liinale ja õp. Amalia Tšittšjanile!

Konkursid

Aprilli lõpus toimus Loode-Eesti regiooni kandlekonkurss (seekord videokonkursina), kus osalesid ka Jõelähtme MKK kandleõpilased. Konkursil saavutasid III koha Teele Lõhmuste, Grit Klement ja Moonika Voitka. Emma Adele Abiline sai diplomi pala hea karakteriga esituse eest.
Kandleõpilaste juhendaja on õp. Ann Kase.
Aprilli lõpus toimus ka Loode-Eesti regiooni akordionikonkurss (seekord videokonkursina), kus osalesid ka Jõelähtme MKK akordioniõpilased. Konkursil saavutas I koha Marcus Zuntov, II koha Klaus Evald Nairismägi ning III koha saavutasid Siim Lehtma ja Iiris Aus. Akordioniõpilasi juhendab õp. Eve Vendt.
Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajatele!
Täname õp. Ann Kaset ja Eve Vendti distantsõppe ajal õpilasi konkursiks ette valmistamast!
Täname ka lapsevanemaid, kes aitasid lastel videosid salvestada!

Konkursid

Rahvusvahelisel kunstide online konkursil “The Best” (korraldaja Läti) osales Jõelähtme MKK-st 2 klaverieriala õpilast – Anna Loginova (õp. Irina Bronzova) ja Veronika Golubkova (õp. Jelena Perepeljatnik).
Anna saavutas konkursil II koha ja Veronika III koha. Konkurss koosnes mitmest kategooriast – instrumentaalmuusika, laulmine, tantsud jm. Osalejaid oli 32-st riigist.
Lisaks osales Anna Loginova Valgevenes Minskis toimunud rahvusvahelisel online konkurss-festivalil “Lemari”, kus Anna saavutas I koha.
Palju õnne tublidele õpilastele ja õpetajatele!