Vastuvõtt kunstikooli

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab vastu uusi õpilasi 2014/2015 õppeaastaks nii kunsti eelkooli kui ka põhikooli. Avaldusi võetakse vastu kuni 28.augustini. Avalduse blanketi leiab kooli kodulehelt vastuvõtu alt. Täidetud avaldused palume saata meiliaadressil tiina.muddi@gmail.com