Loode-Eesti regiooni konkursid 2018

24.märtsil toimus Loode-Eesti regiooni akordionikonkurss. Seekord oli korraldajaks Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool ning konkurss toimus Loo Keskkoolis. Meie kooli esindasid Siim Lehtma ja Emma Victoria Talvik. Konkursil saavutas II koha Siim Lehtma. Täname osalejaid ja õpetaja Eve Vendti!

24.märtsil toimus ka kitarrikonkurss Kehra Kunstide Koolis. Konkursil osales Jaagup Sikka Kostivere filiaalist. Täname tublit osalejat ja õpetaja Maario Pihlakut.

24.märtsil toimus Loode-Eesti regiooni kandlekonkurss Viimsi Muusikakoolis. Jõelähtme MKK´st osales 3 õpilast. Hanna Liis Esnar saavutas konkursil III koha, Marta Mia Laur ja Moonika Voitka said diplomi. Õnnitleme tublisid kandleõpilasi ja õpetaja Ann Kaset.