Info sisseastumisavalduste ja õppetasude maksmise kohta

Anname teada, et alates 16. septembrist 2018 on muudetud Jõelähtme MKK sisseastumise avalduse vormi. Aluseks Jõelähtme Vallavalitsuse määrus 6. september 2018 nr 12 § 1 Jõelähtme Muusika ja Kunstikooli sisseastumise avalduse vormi muutmine.

Muudetud on ka õppetasu maksmise korda. Kui siiani toimus õppetasu maksmine ettemaksuna, siis nüüd saadab Jõelähtme Vallavalitsus arved eelneva kuu eest. Õppetasu maksetähtaeg on 20.kuupäev (õppeaasta esimene makse toimub oktoobris). Aluseks Jõelähtme Vallavalitsuse korraldus 6. september nr 722

Kõik muudatused on tehtud kooli kodulehel.