Vastuvõtt pop-jazzlaulu erialale

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab uueks õppeaastaks vastu õpilasi pop-jazzlaulu erialale. Lauluerialale võtame vähemalt 11-aastaseks saanud lapsi ja noori. Katsed toimuvad 22. aug. kell 16.00 Jõelähtme MKK Loo filiaalis Saha tee 11. Katseteks palume ette valmistada ühe laulu. Laulutunnid toimuvad Lool ja õpetajaks on Kristi Raias. Katsetele registreerumine kuni 21. aug. e-mailile info@joelahtmemkk.ee. Palume ka täita avalduse, mille leiate kooli kodulehelt: www.joelahtmemkk.ee Vastuvõtt alt.