Vastuvõtt Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppeaastaks 2021-2022

Vastuvõtt muusikaosakonnas toimub musikaalsuse katse alusel järgmistele pillierialadele:
Lool – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion, kannel, saksofon,

pop-jazz laul (alates 10.eluaastast)

Kostiveres – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion

Neemes – klaver, kitarr

Vastuvõtukatsetel hinnatakse:

  • Rütmitunnet
  • Helide järele laulmist
  • Harmoonilist kuulmist

NB! Lastel palume ette valmistada väike lauluke!

Vastuvõtukatsed muusikaosakonda toimuvad:
Lool  9. juunil kell 17.00-19.00 (muusikakooli saalis – Saha tee 11)

Kostiveres 9. juunil kell 17.00-19.00 (Kostivere mõisas)

Neemes 10. juunil kell 17.00-19.00 (Neeme kooli saalis)

Igale lapsele määratakse eraldi aeg. Täpsem info saadetakse e-mailile.

Sisseastumisavaldused palume lastevanematel täita eelnevalt ning saata hiljemalt 7. juuniks

e-mailile info@joelahtmemkk.ee

Vastuvõtt kunstiosakonna eelkooli (I ja II klassi õpilastele) ja põhikooli (alates III klassist) toimub samuti avalduse alusel.

Kunstiosakonda võtame õpilasi vastu ilma katseteta. Sisseastumisavaldusi võib esitada

Kunstiosakonda võtame õpilasi vastu ilma katseteta.

Sisseastumisavaldusi võib esitada 27. augustini, 2020. e-mailile info@joelahtmemkk.ee
Õppimine nii muusika- kui kunstiosakonnas on tasuline.

Õppemaksudega on võimalik tutvuda kooli kodulehel, joelahtmemkk.ee