Jõelähtme MKK uute õpilaste vastuvõtt

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab vastu uusi õpilasi

2023/2024 õppeaastaks

 

Vastuvõtt MUUSIKAOSAKONDA toimub musikaalsuse katse alusel järgmistele pillierialadele:
Lool – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion, kannel, saksofon,

pop-jazz laul (alates 10.eluaastast)

Kostiveres – klaver, viiul, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, akordion

Neemes – klaver, kitarr

Vastuvõtukatsetel hinnatakse:

  • Rütmitunnet
  • Helide järele laulmist
  • Harmoonilist kuulmist

NB! Lastel palume ette valmistada väike lauluke!

Vastuvõtukatsed muusikaosakonda toimuvad:

Lool  6. juunil kell 17.00-19.00 (muusika- ja kunstikooli saalis – Saha tee 11)

Kostiveres 7. juunil kell 17.00-19.00 (Kostivere mõisas)

Neemes 7. juunil kell 17.00-19.00 (Neeme kooli saalis)

Igale lapsele määratakse eraldi aeg. Täpsem info saadetakse e-mailile.

Sisseastumisavaldused palume lastevanematel täita eelnevalt ning saata hiljemalt 5. juuniks

e-mailile info@joelahtmemkk.ee

Vastuvõtt KUNSTIOSAKONNA eelkooli (I ja II klassi õpilastele) ja põhikooli (alates III klassist) toimub samuti avalduse alusel.

Kunstiosakonda võtame õpilasi vastu ilma katseteta.

Kunstiõpe toimub  Lool ja Kostiveres.

Sisseastumisavaldusi võib esitada 28. augustini, 2023. e-mailile info@joelahtmemkk.ee
Õppimine nii muusika- kui kunstiosakonnas on tasuline.

Õppemaksudega on võimalik tutvuda kooli kodulehel, joelahtmemkk.ee