TÄHTIS INFO!

Seoses Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga läheb Jõelähtme MKK alates 16. märtsist üle distantsõppele (kaug- ja koduõpe),  õpilased kooli ei tule ning koolibussid ei sõida. Esialgu jääb kool suletuks kaheks nädalaks. Hoiame teid edaspidi muudatustega kursis.

Infot õppimise kohta saadavad pilliõpetajad e-maili teel, solfedžo- ja muusikaloo õppematerjale saadavad õpetajad stuudiumi kaudu.

Kunsti ja kunstiajaloo õpetajad saadavad tööjuhised e-maili teel.

Palume lastevanematel jälgida, et muusikaosakonna lapsed harjutaks kodus pilli ja teeks ära vajalikud ülesanded üldainetes. Kunstiosakonna õpilased peaksid samuti täitma õpetajate poolt saadetud tööülesandeid.

Palume lastel olla kodudes, tegeleda õppetööga, vältida rahvarohkeid kohti, kaubanduskeskuste külastamist jms. Jalutuskäik värskes õhus on väga tervitatav.

Jõelähmte Muusika- ja Kunstikool