Jõelähtme Muusika-ja Kunstikool 10

 

Jõelähtme Muusika-ja Kunstikoolil on teatada rõõmus uudis! Nimelt täitub sel kevadel koolil 10. tegevusaasta.

Täpsemalt on see kuupäev 29. aprill, 2010. aastal, mil Jõelähtme Vallavolikogu kinnitas Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse. Sellega pandi alus uue kooli tekkele, mis on muusika- ja kunstiharidust väga heal tasemel jaganud paljudele lastele ja noortele.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool alustas õppetegevust 1. septembril 2010. aastal Lool ja Kostiveres eelnevalt tegutsenud muusikaklasside baasil. Esialgne õpilaste arv oli siis muusikaosakonna põhikoolis 54. Õpetajaid töötas koolis 10.

Alates 2011. aasta sügisest avati muusikaosakond ka Neemes ning kunstiosakond Lool. Kostiveres avati kunstiosakond 2012. aasta septembris.

Esimesel õppeaastal sai Jõelähtme MKK-s õppida järgmisi pille – Lool klaverit, viiulit, akordionit, süntesaatorit ja plokkflööti ning Kostiveres klaverit, plokkflööti ja kitarri.

Tänaseks on muusika- ja kunstihuviliste laste arv kasvanud 200 õpilaseni ja koolis õpetab 30 õpetajat.

Kooli muusikaosakonnas õpetatakse klaverit, viiulit, akordionit, kitarri, plokkflööti, põikflööti, trompetit ja kannelt. Kõige populaarsemad pillid laste valikus on klaver ja kitarr, kuid tasapisi on kasvanud huviliste arv ka teistel pillierialadel.

Alates 2017. aasta novembrist lisandus Lool pilliõppele ka pop-jazzlaulu eriala, kus noortel on võimalik arendada oma vokaalseid võimeid.

Kooli muusikaosakonna õpilased saavad oma pillimängu oskusi näidata arvukatel kontsertidel, millest traditsioonilisteks on saanud jõulu- ja kevadkontserdid. Sageli esinetakse ka ülevallalistel üritustel. Väga häid tulemusi on saavutatud nii piirkondlikel kui vabariiklikel pillikonkurssidel. Toredaks traditsiooniks on Noore Muusiku preemia väljaandmine rahvusvahelisel muusikapäeval. Eriti oodatud on õpilaste hulgas kooli omaloomingupäev ja muusikalaagrid õppeaasta lõpus. Koos külastatakse erinevaid kontserte ja etendusi.

Meie noortele muusikutele meeldib väga ansambli- ja orkestrimäng. Lisaks koolisisestele ansamblitele ja orkestrile Loopill osalevad meie viiuliõpilased Harjumaa Keelpilliorkestris, puhkpilliõpilased Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestris, kandlemängijad üle-eestilises kandle-orkestris Sotto Voce ja akordionimängijad Võru-Aruküla-Jõelähtme akordioniorkestris „Väikesed lõõtsad“.

Iga õppeaastaga kasvab õpilaste arv ka kooli kunstiosakonnas, kus õpetatakse järgmisi õppeaineid: joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon ja kunstiajalugu.

Kunstiosakonna õpilaste toredaid töid võib näha aastaringselt valla erinevates paikades. Näituseid on üles pandud Loo ja Kostivere koolides, Jõelähtme Rahvamajas, Kostivere Kultuurimõisas, Jõelähtme ja Kostivere raamatukogudes, Loo Kultuurikeskuses ja Jõelähtme valla Päevakeskuses.

Toredaks traditsiooniks on saanud kunstiosakonna aastalõpunäitus Kostivere Kultuurimõisas. Andekate noorte tööd on jõudnud ka vabariiklikele konkurssidele, kus on saavutatud kõrgeid kohti. Silmaringi avardamiseks külastatakse koos kunstinäituseid ja muuseume. Vaheldusrikkust igapäevasele õppetööle klassiruumis pakuvad õppepraktika päevad ja kunstilaagrid õppeaasta lõpus, mis on toimunud Neeme koolis, Jõelähtme Rahvamajas, Kostivere mõisas ja Rootsi-Kallavere külamuuseumis. Joonistamas ja maalimas on käidud Jägala joal, Jõelähtme kirikus ja Saha kabeli juures. Loo Noortekeskuses on proovitud kätt stencil-kunstiga.

Jõelähtme MKK õpilaste järelkasvu eest hoolitseb eelkool, mis tegutseb nii muusika- kui kunstiosakonnas ja valmistab lapsi ette põhikoolis õppimiseks.

Kooli on lõpetanud 46 õpilast – neist 36 muusikaosakonna ja 10 kunstiosakonna.

See, et Jõelähtme valla noortel on huvi ja tahtmist muusika ja kunstiga igas olukorras tegeleda, näitab seegi, et isegi praegusel kriisiperioodil toimuvad distantsõppel edukalt nii pilli- ja kunstitunnid. Kes tahab, see saab ja jõuab alati!

Palju õnne, Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool!